วิธีการถอนเงินเว็บ โต๊ด

ถอนเงินเว็บไซต์ tode
1. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้กดปุ่ม ถอนเครดิต
ถอนเงินเว็บไซต์ tode

2. เลือก “ถอนเงิน” (ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที)

ถอนเงินเว็บไซต์ tode

3. เลือกบัญชีที่ใช้ในการรับเงิน (บัญชีที่ผูกกับระบบ) และระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน

ถอนเงินเว็บไซต์ tode

5. รอเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและอนุมัติ

ถอนเงินเว็บไซต์ tode

6. เสร็จสิ้นขั้นตอนถอนเงิน