การเปิด บ่อนคาสิโน ภายในประเทศไทย

by a b


Posted on April 4, 2022 2:27 am


สำหรับคาสิโนหรือว่า การพนัน โดยที่ อิตาลี / casino นั้นถือได้ว่าเป็นสถาน บ่อนคาสิโน ที่บันเทิงที่จัดให้มีการเล่นการพนันเป็นหลักหรือจัดเล่นกันเป็นกิจกรรมกันเลยทีเดียว การพนันนั้นหรือว่ากาสิโนมันจะจัดอยู่ในกลุ่มร่วมกับ ร้านอาหาร โรงแรม หรือ แม้แต่ตามสถานที่แหล่งชอปปิง 

ซึ่งในหลายๆครั้งนั้นแหล่งการพนันมักจะถูกจัดสร้างให้อยู่บนเรือนำเที่ยวหรือตามสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้กาสิโนในสมัยปัจจุบันนี้จะมีมากกว่า 4,750 แหล่งทั่วโลกของเราและในคำว่า casino นั้นมันได้มาจาก ภาษาของ อิตาลี ซึ่งจะอ่านได้ว่า “ กาสิโน” 

ดังนั้นก็แปลได้ว่า เป็นบ้านพักขนาดเล็กๆที่เอาไว้ใช้สำหรับพักผ่อนหย่องใจกับคนที่ชื่นชอบในการเล่นกาสิโนหรือจะเล่นเป็นอาชีพเลยก็ว่าได้ แต่ต่อมานั้นก็ได้มีการนำเอาไปใช้เพื่อเป็นสถานที่ไว้ใช้สำหรับการเล่นการพนันของคนกลุ่มนี้ด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการหาสถานที่สำหรับการเล่นการพนัน

บ่อนคาสิโน

สำหรับ คาสิโน ในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเรายังไม่ได้อนุญาตให้ คาสิโน หรือว่า เล่นคาสิโน พนันให้ถูกกฎหมาย รวมไปถึงหลังช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นมันยังเคยมีการเปิดบ่อนที่ถูกกฎหมายขึ้นมาโดยเปิดบ่อนถูกกฎหมายนั้นจะอยู่ภายในช่วง รัชกาลที่2 

เมื่อเวลาผ่านเลยมาถึง รัชกาลที่5 รวมไปถึงปัญหา บ่อนคาสิโน ของประชาชนที่ได้มีการติดการพนันกันอย่างหนักนอกจากนี้ยังได้มีการยกเลิกบ่อนการพนันซึ่งบ่อนกาสิโนจะมี403ตำบลจะเหลือแค่เพียง9ตำบลเท่านั้น ต่อมาใน รัชกาลที่6 ก็ได้ประกาศให้มีการปิดบ่อนทั้งประเทศภายในวันที่1 เมษายนนนี้ พ.ศ.2460 

เนื่องจากนี้ ในปี 2551 นาย สมัคร สมุทรเวช กล่าวว่าหากตนนั้นได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจนครบ4สมัยตนนั้นจะประกาศอนุญาติให้มีการเปิดบ่อนคาสิโนได้ในประเทศไทยภายใน5จังหวัดท่องเที่ยว นอกจากนี้ทางด้าน ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ก็ได้ออกมาประกาศเขียนคำร้องขอคัดค้าน

บ่อนคาสิโน

ภายในหนังสือพิมพ์ว่าถ้าหากว่าให้มีการเปิดบ่อนคาสิโนภายในประเทศไทยนั้นมันจะทำให้มีปัญหาตามมาในภายหลังเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะรวมไปถึงเรื่องของการซักฟอกเงินที่มันจะเป็นปัญหาใหญ่ของอีกหลายประเทศ

เพราะฉะนั้นแล้วในทางมุมมองที่กลับกันนั้นได้บอกว่า หากมีการเปิดคาสิโนภายในประเทศไทยมันก็อาจจะได้ประโยชน์ที่มากกว่าและไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่มมันก็จะมีคนที่ชื่นชอบ

การเล่นการพนันกันอยู่ดีโดยเงินเหล่านี้มันจะไปตกอยู่กับบุคคลที่มีอำนาจหรือพวกที่มีอิทธิพลหรือกลุ่มนายทุนที่ได้ถือครองบ่อนคาสสิโนนเหล่านี้รวมไปถึงประเทศเพื่อบ้านยังได้เปิดเป็นบ่อนคาสิโนกันหมดแล้วเช่นกัน